kozakkatarzyna@op.pl

tel. +48 601529129

Ubezpieczenia

Nasza firma dzięki współpracy z licznymi ubezpieczycielami może przedstawić szeroką ofertę tanich ubezpieczeń.
Zaproponujemy najkorzystniejszą i najlepiej dopasowaną do Twoich potrzeb polisę spośród wielu.
Wraz z Nami ustalisz odpowiedni zakres i stawki ubezpieczenia takiego, jakiego właśnie potrzebujesz!

Atrakcyjne rabaty i pakiety!


ZAJMUJEMY SIĘ PROFESJONALNĄ SPRZEDAŻĄ UBEZPIECZEŃ:

 • mieszkań i domów;
 • komunikacyjnych;
 • małych i średnich przedsiębiorstw;
 • korporacji;
 • wyjazdów turystycznych w kraju i zagranicą;
 • na życie;
 • rolnych;
 • następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • rodzinnych, indywidualnych i grupowych.

Ubezpieczenia mienia:

 • Indywidualne:
  • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych
  • Ubezpieczenie domków letniskowych
  • Ubezpieczenie domów w budowie
  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie ruchomości domowych
  • Ubezpieczenie obiektów budowlano – montażowych
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
    
 • Firm:
  • Kompleksowa ochrona małych i średnich przedsiębiorstw
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
    
 • Ubezpieczenia komunikacyjne:
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu (OC)
  • Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń (AC) i kradzieży (KR)
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i przewożonych pasażerów
  • Ubezpieczenia pomocy medycznej i technicznej na pojazdy samochodowe
    
 • Ubezpieczenia transportowe:
  • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
  • Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym
  • Ubezpieczenie OC spedytora
    
 • Ubezpieczenia osób od następstw nieszczęśliwych wypadków:
  • Indywidualne
  • Ubezpieczenie dzieci, uczniów, studentów oraz personelu szkół, uczelni i innych placówek oświatowo-wychowawczych
  • Zbiorowe ubezpieczenie uczestników wycieczek, obozów sportowych i innych wyjazdów grupowych
  • Turystyczne na wyjazdy indywidualne i grupowe, krajowe i zagraniczne
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających dyscypliny sportowe
    
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
  • Odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności różnych zawodów,
  • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
  • Odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny,
  • Odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych itd.